Shkëmbyesi i nxehtësisë Thermosiphon për Telekom

  • Thermosiphon Heat Exchanger for Telecom

    Shkëmbyesi i nxehtësisë Thermosiphon për Telekom

    Shkëmbyesi i nxehtësisë i serisë BlackShields HM DC Thermosiphon është krijuar për të kontrolluar klimën e kabinetit të brendshëm/të jashtëm në mjedise sfiduese të brendshme dhe të jashtme. Është një sistem ftohjeje pasiv i cili përdor energjinë e zhvendosjes së fazës për të ftohur pjesën e brendshme të kabinetit. Zgjidh në mënyrë efektive problemin e nxehtësisë së kabinetit të jashtëm dhe përdoret gjerësisht në kabinete të brendshme dhe të jashtme dhe rrethime me pajisje elektronike të ndjeshme.

    Kjo njësi përdor plotësisht ndryshimin e temperaturës së brendshme dhe të jashtme të natyrës. Temperatura e brendshme e mbylljes ftohet nëpërmjet përdorimit efektiv të avullimit të ftohësit. Shkëmbimi pasiv i nxehtësisë bazohet në konvekcionin natyror, i cili qarkullon lëngun në një qark vertikal të mbyllur pa kërkuar një pompë ose kompresor konvencional.