Shkëmbyes nxehtësie për Telekom

  • Heat exchanger for Telecom cabinet

    Shkëmbyes nxehtësie për kabinetin e Telekomit

    Shkëmbyesi i nxehtësisë i serisë BlackShields HE është projektuar si zgjidhja ftohëse pasive për kontrollin e klimës së kabinetit të brendshëm/të jashtëm në mjedise sfiduese të brendshme dhe të jashtme. Ai përdor temperaturën e ajrit të jashtëm, e shkëmben atë në një rikuperues kundër rrjedhës me efikasitet të lartë dhe në këtë mënyrë ftoh ajrin e brendshëm brenda kabinetit duke gjeneruar një lak të mbyllur të brendshëm, të ftohur. Zgjidh në mënyrë efektive problemin e nxehtësisë së kabinetit të jashtëm dhe përdoret gjerësisht në kabinete të brendshme dhe të jashtme dhe rrethime me pajisje elektronike të ndjeshme.